หลักสูตรช่างยนต์ ที่ Toyota Automotive Technological College

ช่วงปลายภาคการศึกษาที่ 2 แบบนี้ น่าจะมีน้องๆ นักเรียนจำนวนมากที่จะต้องมองหาสถานศึกษาใหม่เพื่อที่จะเข้าไปศึกษาต่อ หนึ่งในจำนวนนี้มีไม่น้อยที่จะเป็นนักเรียนในระดับ ม.6 และ ปวช. ซึ่งน้องๆ ในระดับนี้นอกจากจะต้องมองหาที่เรียนต่อแห่งใหม่แล้ว ยังต้องคิดอีกว่าจะเลือกเรียนอะไรดี เพราะการเรียนต่อจากนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่มีผลกับอาชีพและการทำงานในอนาคตด้วย

บทความโดย : กิตติ ภูวนิธิธนา

สำหรับเด็กอาชีวะในระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน หรือน้องๆ ม.6 ที่สนใจอยากจะศึกษาในสายวิชาชีพช่างยนต์ มีสถานศึกษาหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ลองพิจารณากันดูนั่นก็คือ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า หรือ Toyota Automotive Technological College

เกี่ยวสถาบันแห่งนี้

สถาบันแห่งนี้ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านช่างยนต์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน หลักๆ แล้วเพื่อรองรับความต้องการด้านแรงงานในศูนย์บริการของโตโยต้าเอง

ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ ปี พ.ศ. 2540 โดยก่อหน้าที่จะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาช่างยนต์ในระดับ ปวส. อย่างเป็นทางการ ทางสถาบันได้เปิดสอนรุ่นทดลองก่อนเป็นจำนวน 6 รุ่นด้วยกัน ซึ่งเป็นการนำช่างจากศูนย์บริการทั่วประเทศเข้ามาฝึกอบรม จนเมื่อมีความพร้อมในทุกๆ ด้านพร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วจึงได้เปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ

เกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนการสอนของที่นี่ถือว่ามีความพร้อมในระดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องด้วยเป็นสถาบันของเอกชน และเป็นหน่วยงานหนึ่งของโตโยต้าเอง ดังนั้นทั้งงบประมาณ เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนการสอนจึงค่อนข้างมีความพร้อมมาก สถานที่ตั้งของสถาบันแห่งนี้อยู่ที่ ริมถนนสุวินทวงศ์ กม.66 อยู่ในพื้นที่เดียวกับศูนย์ฝึกอบรมหรือ Training Center ของโตโยต้า

หลักสูตรการศึกษา

ในช่วงแรกที่เปิดสอนจะมีเพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรช่างยนต์ และการรับสมัครผู้ที่จะสามารถเข้าศึกษาที่นี่ได้จะต้องจบการศึกษาในระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์เท่านั้น

แต่ในปัจจุบัน ด้วยการตอบรับที่ดี ตลอดจนต้องการผลิตบุคลากรทางด้านช่างยนต์ในส่วนต่างๆ เพิ่มเติม จึงมีการเปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตรคือ…

หลักสูตรเทคโนโลยีรถยนต์ ศึกษาเทคโนโลยีรถยนต์ รวมทั้งฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ที่เป็นมาตรฐานของโตโยต้า เพื่อให้เกิดความชำนาญ สามารถวิเคราะห์และซ่อมแซมรถยนต์สมัยใหม่ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบปฏิบัติงานที่ล้ำสมัยในศูนย์บริการโตโยต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ ศึกษาเทคโนโลยีรถยนต์ และฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หลักการบริหาร และการบริการลูกค้า การปฏิบัติงานระบบอะไหล่โตโยต้า เพื่อสามารถวิเคราะห์และระบุปัญหา พร้อมทั้งแจ้งรายการซ่อมแซมรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังอธิบายรายละเอียดการซ่อม ด้วยอุปกรณ์สื่อสารที่มีใช้ในศูนย์บริการโตโยต้าให้กับลูกค้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

หลักสูตรเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ ศึกษาเทคโนโลยีด้านโครงสร้างตัวถังรถยนต์ วิทยาการด้านสีพ่นรถยนต์ รวมทั้งฝึกทักษะการซ่อมตัวถังรถยนต์ และสีพ่นรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ล้ำสมัย เพื่อซ่อมรถยนต์สมัยใหม่ที่มีโครงสร้างและระบบสีที่ซับซ้อนให้กลับคืนสู่ สภาพปกติ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของโตโยต้า และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในศูนย์บริการโตโยต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อทั้งผู้ที่จบในระดับ ปวช.สาขาช่างยนต์ และผู้ที่จบในระดับ ม.6

โอกาสในการทำงาน

อย่างที่ได้บอกไปว่า Toyota Automotive Technological College ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับศูนย์บริการของตนเอง ดังนั้นผู้ที่จบการศึกษาจากที่นี่มีสิทธิหรือโอกาสที่จะได้เข้าทำงานกับศูนย์บริการของโตโยต้าทั่วประเทศ ซึ่งมีตำแหน่งงานเพียงพอที่จะรองรับผู้ที่จบจากสถาบันแห่งนี้ได้ทุกคนในทุกๆ ปี

แต่ด้วยการเรียนการสอนเป็นภาคสมัครใจ ผู้เรียนมีการจ่ายค่าหน่วยกิตเช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ จึงไม่มีการผูกมัดในเรื่องของสัญญาใดๆ ว่าเมื่อจบแล้วจะต้องทำงานกับโตโยต้าเป็นระยะเวลากี่ปี ดังนั้นมีโอกาสที่จะสมัครเข้าทำงานกับบริษัทอื่นๆ ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งศูนย์บริการรถยนต์ส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจและตอบรับผู้สมัครที่จบจากสถาบันแห่งนี้

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีการเรียนการสอนที่ดี และมีโอกาสและช่องทางในการทำงานที่ดี ที่นี่เป็นโรงเรียนประจำ ช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ นักศึกษาจะต้องอยู่ภายในพื้นที่ของสถาบันเท่านั้น โดยจะมีหอพัก แคนทีน และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้บริการอย่างพร้อมสรรพ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ toyotacollege.ac.th

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *