Tagged: UBER DRIVER

4

UBER DRIVER การอบรมก่อนให้บริการ

ใครที่สนใจจะนำรถเข้าร่วมให้บริการกับ UBER จะต้องสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ก่อน ผมได้แนะนำขั้นตอนการสมัครไว้แล้วในบทความก่อนหน้านี้ ‘นำรถเข้าร่วมให้บริการกับ UBER’ หลังจากสมัครเป็นพาร์ทเนอร์เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปคือ การเตรียมเอกสารและการเข้ารับการอบรม ซึ่งผมจะได้แนะนำต่อไปนี้