Tagged: Thailand 4.0

0

FinTech กับประเทศไทยในยุค Thailand 4.0

ถ้าพูดถึงเรื่องของธุรกิจการเงินใครๆ ต่างก็พูดถึง FinTech ไม่เฉพาะประเทศไทย แต่เป็นกระแสที่พูดถึงกันไปทั่วโลกเรียกว่าเป็น Mega Trend ในตอนนี้ สำหรับผู้ใช้บริการด้านการเงินอาจแค่ให้ความสนใจและติดตามข่าวสารในเรื่องนี้ แต่ในมุมของผู้ดำเนินธุรกิจด้านการเงินหรือสถาบันการเงินทั้งหลายนั้นอยู่ในขั้นที่เรียกว่าตื่นตัวและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด