โครงการอบรม Solar Cell เพื่อการพึ่งพาตนเอง

ถึงตอนนี้ ‘โครงการอบรม Solar Cell’ เพื่อการพึ่งพาตนเอง’ คงไม่ใช่ข่าวใหม่แต่อย่างใด เพราะงานได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ที่จะเขียนถึงงานดังกล่าวนี้ คงเป็นการรายงานบรรยากาศของงานและความน่าสนใจให้ได้ทราบกัน

บทความโดย : กิตติ ภูวนิธิธนา

ผมทราบข่าว โครงการ ‘การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพึ่งพาตนเอง’ มาสักระยะหนึ่งแล้ว โครงการนี้เป็นงานที่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น งานจัดขึ้นที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา

งานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 แล้ว จากการสอบถามผู้ที่มาร่วมงานทราบว่า งานในครั้งที่ 2 นี้มีความคึกคักและมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่าในครั้งแรกพอสมควร ถ้าใครได้ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ Solar Cell ก็คงจะเห็นว่าในช่วงปีนี้กระแสการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะการติดตั้งและใช้ภายในครัวเรือนได้รับความนิยมและมีการใช้งานที่แพร่หลายมากขึ้นทีเดียว

ภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ การจัดบูธแสดงสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ของบริษัทและร้านค้าต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด มีทั้งผู้ให้บริการติดตั้งที่เป็นบริษัทใหญ่ และผู้ให้บริการติดตั้งในภาคการเกษตร และอีกส่วนหนึ่งเป็นการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานแสดงอาทิตย์ โดยวิทยากรที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น แชร์ประสบการณ์การงานติดตั้ง Solar Cell โดยคุณสันติสุข วีรพันธ์ุ, การจัดการน้ำด้วยโซลาร์เซลล์ โดยคุณพิชาญ ดัดตนรัมย์ และยังมีการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ด้วย โดยอาจารย์สมศักดิ์ อ่อนใจ ฯลฯ

ผู้ที่ให้ความสนใจในครั้งนี้มีทั้งผู้ใช้งานที่มีความสนใจจะนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้กับชีวิตประจำวัน มีทั้งผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตร และมีทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดในเชิงธุรกิจ

สำหรับในเชิงธุรกิจในเบื้องต้นนี้อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหรือ 2 ลักษณะคือ การศึกษาเพื่อเป็นผู้ให้บริการติดตั้ง เช่น ร้านที่รับติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือจานดาวเทียม อาจนำการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปให้บริการเพิ่มเติม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับฐานลูกค้าที่มีอยู่แล้ว อีกหลุ่มหนึ่งคือ การเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์

ในส่วนของการจำหน่ายอุปกรณ์นั้น ยังแบ่งแยกย่อยได้อีกคือ การจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อระบบ Solar Cell ที่เป็นหน่วยติดตั้งเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน และอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กหรือแบบพกพา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น ไฟฉาย ไฟฉุกเฉิน หรือใช้เพื่อชาร์จสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เป็นต้น

ถือว่าเป็นโอกาสและช่องทางทำมาหากินที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง ยังถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้น เป็นธุรกิจที่น่าติดตาม หากมีแง่มุมที่น่าสนใจ คงได้นำมารายงานให้ทราบกันต่อไป

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *