พร้อมกันไหมที่จะใช้ PromptPay

เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางสำหรับ PromptPay เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ และที่สำคัญเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรรู้ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไป คนทำงาน คนที่มีกิจการส่วนตัว ไปจนถึงคนชราหรือคนพิการที่ต้องรับเงินสวัสดิการหรือเบี้ยงยังชีพจากภาครัฐ

PromptPay คืออะไร

พร้อมเพย์ เป็นโครงการของภาครัฐที่ต้องการผลักดันให้เป็นระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment โดยจะเปลี่ยนระบบการโอนเงินแบบเดิมที่จะต้องแจ้งเลขบัญชีธนาคารจำนวนหลายหลักซึ่งยากต่อการจดจำ ไปเป็นการแจ้งเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์แทน ซึ่งจะช่วยให้การแจ้งข้อมูลการรับ-โอนเงินมีความสะดวกมากขึ้นเนื่องจากทั้งเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีประจำตัวและใช้เป็นประจำอยู่แล้ว 

โดยสรุปแล้วข้อดีต่างๆ ของการโอนเงินแบบพร้อมเพย์ก็คือ…

  • มีความสะดวกในการแจ้งข้อมูลการรับ-โอนเงินมากขึ้นดังที่กล่าวไป โดยการใช้เลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์แทนหมายเลขบัญชีธนาคาร
  • มีค่าธรรมเนียมการโอนลดลง การโอนเงินผ่าน PromptPay จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงกว่าการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารอย่างมาก (ดูค่าบริการโอนเงินในหัวข้อต่อไป)
  • มีความปลอดภัย บริการพร้อมเพย์จะช่วยให้การชำระเงินค่าสินค้าและบริการมีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การพกพาเงินสดหรือการส่งมอบเงินสดลดน้อยลง
  • ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy ของภาครัฐ
  • การจ่ายเงนิให้กับประชาชนของหน่วยงานของรัฐมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น การคืนเงินภาษี กรมสรรพากรสามารถโอนเงินผ่านเลขประจำตัวประชาชนได้เลย ไม่จำเป็นต้องส่งเช็คคืนภาษีเหมือนที่ผ่านมา

2016-07-08_19-41-44

เริ่มแรกบริการ PromptPay จะเริ่มใช้ในส่วนของภาคประชาชนทั่วไปก่อน จากนั้นจะเริ่มใช้ในส่วนของภาคธุรกิจ และภาครัฐในลำดับต่อไป

การลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์

ตอนนี้บริการพร้อมเพย์เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้กับธนาคารพาณิชย์ที่เปิดบัญชีธนาคารไว้ ในการลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ไม่ได้เป็นการบังคับ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ

และในการลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารกับเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขธทรศัพท์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ในการผูกบัญชีธนาคารมีเงื่อนไขดังนี้ (ตามภาพ)

2016-07-08_19-40-46

2016-07-08_19-41-03

2016-07-08_19-41-17

การลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์สามารถทำได้หลายช่องทางดังนี้

  • เคาน์เตอร์ธนาคาร
  • ตู้ ATM
  • Internet Banking
  • Mobile Banking

การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ยังคงมีค่าธรรมเนียมในการโอนแต่จะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลงอย่างมาก โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้

2016-07-08_20-54-01

แม้ว่าตอนนี้จะเปิดให้ลงทะเบียน ผูกเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์กับบัญชีธนาคารแล้วก็ตาม แต่จะเริ่มให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคลได้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2016

ข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *