Pennwell Corporation จับมือภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญ แสดงวิสัยทัศน์ การสร้างความหลากหลายในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

กรุงเทพ 6 สิงหาคม 2558:  Pennwell Corporation ผู้นำด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ และการจัดสัมมนาระดับนานาชาติ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมการไฟฟ้าของไทยและเอเชียแลก เปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบการเสวนาในหัวข้อ “อัพเดทสถานการณ์ล่าสุดของการ สร้างความหลากหลายในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการให้ข้อมูลสำหรับงานอาเซียน พาวเวอร์วีค งานประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1-3 กันยายน 2558

ดรเฮเธอร์ จอห์นสโตน ผู้อำนวยการงาน อาเซียน พาวเวอร์ วีค และผู้ดำเนินการเสวนาได้กล่าวว่า ความ ต้องการด้านพลังงานในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าภายในปี 2543  ดังนั้นประเทศไทยซึ่งมีการใช้ พลังงานเป็นเป็นอันดับสองของภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นหนึ่งในประเทศหลักที่กำลังมองหาหนทางพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อลดความต้องการให้ได้ถึงร้อยละ 15 ภายในปี 2578 ทั้งนี้ การอภิปรายกลุ่มย่อยในวันนี้ได้มีการอัพเดทความคืบหน้าของไทยในการสร้างความ หลากหลายในการผลิตไฟฟ้าและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิด แหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน ซึ่งมีแนวโน้มในการเพิ่มศักยภาพความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย การบรรลุ เป้าหมายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรม และเราเชื่อว่างานประชุมอย่าง อาเซียน พาวเวอร์ วีค นั้น มีความสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เติบโตและความเจริญในสภาพ แวดล้อมของการเรียนรู้และมองเห็นโอกาสที่ดีในอนาคต ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

Dr.Heather Johnstone, ASEAN Power Week Director

ดรเฮเธอร์ จอห์นสโตน ผู้อำนวยการงาน อาเซียน พาวเวอร์ วีค

“องค์กรอย่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้มีส่วนช่วยในการสร้างจุดยืนให้ประเทศไทยที่สามารถเพิ่มโอกาสและเตรียม ความพร้อมสำหรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใน 10 ปี (Alternative Energy Development Plan (2012-2021) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและลดการนำ เข้าพลังงาน  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมสำหรับงานเสวนาในวันนี้

งาน อาเซียน พาวเวอร์ วีค จะจัดขึ้นในวันที่ 1-3 กันยายน 2558  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  ซึ่งเป็นการรวมงาน พาวเวอร์เจน เอเชีย” “งาน รีนิวเวเบิล เอนเนอร์จี เวิลด์ เอเชีย และ งาน พาวเวอร์-เจน เอเชีย ไฟแนนเชียล ฟอรัม เข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด การลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดย จะเป็นงานประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,500คน จากกว่า 60 ประเทศ ทั่วโลก

ตลอดทั้ง 3 วันของการประชุม จแบ่งตาม 7 หัวข้อหลัก ซึ่ง จะมีช่วงการประชุมมากกว่า 50 รอบ และมีผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติมากกว่า 150 คน ที่จะนำเสนอและสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญต่างๆในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า โดยจะมุ่งเน้นเรื่องประเด็นและความท้าทายทางกลยุทธและเทคนิคของภาคการไฟฟ้า การเติบโตของภาคพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน รวมถึงตลาดทางการเงินภายในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *