PayPal.me บริการรับโอนเงินแบบนี้คุณมีหรือยัง

เพิ่งจะมีข่าวการโอนเงินรูปแบบใหม่เป็นกระแสให้ตื่นตัวกันไปหมาดๆ กับเรื่องของ PromptPay (พร้อมเพย์) ที่ต่อไปสามารถโอนเงินให้คนอื่นๆ หรือรับโอนเงินจากคนอื่นได้ผ่านเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ ตอนนี้มีอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการโอนเงินมาให้อัปเดตกันอีกแล้ว

ถ้าใครติดตามเรื่องของรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินวิธีการใหม่ๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายในช่วงนี้คงจะได้ยินเรื่องของ PayPal.me ผ่านหูผ่านตากันอยู่เนืองๆ ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความสนใจไม่แพ้เรื่อง PromptPay เลยทีเดียว เผลอๆ จะน่าสนใจและน่าจะต้องจับตามากกว่าเสียด้วย เพราะอาจส่งผลต่อระบบการเงินการธนาคารในอนาคตอย่างมีนัยยำสำคัญ

general2

PayPal.me คืออะไร

บริการดังกล่าวนี้เป็นบริการใหม่เรียกว่าเป็นความสามารถใหม่ของ PayPal ผู้ให้บริการซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-โอนเงินที่มีมาตรฐานและได้รับความน่าเชื่อถือในการใช้งานทั่วโลก เรียกว่าเป็นผู้ให้บริการระดับสากลเลยทีเดียว คุณสมบัติของ PayPal.me ก็คือ ความสะดวกในการบอกข้อมูลการรับโอนเงินจากผู้อื่น โดยเปลี่ยนวิธีการบอกข้อมูลในการรับโอนจากเดิม ซึ่งจะว่าไปแล้วการรับโอนเงินแบบเดิมของ PayPal ก็ไม่ได้ลำบากอะไร แต่บริการใหม่นี้ยิ่งสะดวกขึ้นอีก เป็นการโอนและรับโอนกันผ่านทาง URL ได้เลย

เพียงแค่พิมพ์ URL เช่น paypal.me/xxxxx ตามด้วยชื่อ User ของคุณซึ่งสามารถกำหนดได้ โดยต้องเข้าไปลงทะเบียนและกำหนด URL เฉพาะของตัวเองขึ้นมาก่อน เข้าไปสมัครได้ www.paypal.com

2016-07-28_08-57-31

วิธีการโอนเงินผ่าน PayPal.me

เมื่อต้องการให้ใคร หรือเมื่อใครจะโอนเงินให้เรา ถ้าต้องการรับเงินผ่าน PayPal ก็เพียงแค่บอก URL ที่ได้สร้างไว้กับคนๆ นั้น เช่น paypal.me/taamkin

ฝ่ายผู้โอนก็เพียงแค่พิมพ์ URL ของผู้รับโอนพร้อมกับจำนวนเงินที่ต้องการโอน เช่น paypal.me/taamkin/100USD หรือ paypal.me/taamkin/3000THB เป็นต้น

2016-07-28_08-58-29 copy

พอจะเก็นภาพและเข้าใจใช่ไหมครับว่าแล้วรูปแบบการโอนเงินแบบนี้จะส่งผลต่อระบบการเงินการธนาคารอย่างไร ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคต แต่ที่แน่ๆ คือ ในฐานะผู้ใช้งานถือว่าเป็นรูปแบบหรืออีกวิธีการหนึ่งที่มีความสะดวก

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *