นายหน้าขายบ้าน (Home Broker) กับสิ่งที่ควรรู้

มาคุยกันต่อเกี่ยวกับอาชีพนายหน้าขายบ้าน (Home Broker) จากที่คุยค้างไว้ในบทความก่อนหน้านี้ ซึ่งคุยไปแล้วถึงเรื่องของการร่างสัญญาฝากขายว่ามีข้อตกลงใดที่ควรระบุไว้ในสัญญา และสิ่งที่นายหน้าจะต้องทำในการทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากขาย

บทความโดย : กิตติ ภูวนิธิธนา

ครั้งนี้มาว่ากันถึงเรื่องการทำงานหรือการบริการกันบ้าง จะทำอย่างไรให้ขายได้

สิ่งที่นายหน้ามืออาชีพควรรู้

การเป็น Broker หรือนายหน้าขายบ้าน (Home Broker) ในช่วงแรกๆ อาจจะลำบากสักหน่อยทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นที่มีต่อเจ้าของบ้านในการที่จะไว้วางใจนำทรัพย์สินหรือบ้านมาฝากขาย รวมถึงอาจจะหาผู้ซื้อได้ยากสักหน่อย เพราะไม่มีผู้ซื้อหรือฐานลูกค้าที่มีความต้องการบ้านในพื้นที่ต่างๆ อยู่ในมือ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นปัญหาพื้นฐานถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์ แต่โดยพื้นฐานแล้ว เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายสิ่งที่ Broker ต้องรู้และควรปฏิบัติเพราะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีดังนี้

– เตรียมความพร้อมเรื่องช่องทางในการขาย ควรทำให้เจ้าของบ้านเห็นว่านายหน้าที่จะฝากขายนั้นมีช่องทางในการโฆษณาหรือลงประกาศขายบ้านที่มีประสิทธิภาพ นายหน้าควรจัดเตรียมเรื่องของเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ หรือสื่อต่างๆ ให้พร้อมและดูน่าเชื่อถือ

– ให้ข้อมูลด้วยความเป็นมืออาชีพ ก่อนที่จะเริ่มอาชีพนายหน้าขายบ้าน (Home Broker) ควรศึกษาทำความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานต่างๆ มาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการอย่างมืออาชีพของนายหน้าเองว่าจะทำอะไรให้กับเจ้าของบ้านบ้าง ควรรอบรู้เกี่ยวกับข้อมูลของบ้านและที่ดิน โครงการจัดสรรต่างๆ เช่น เรื่องของราคาประเมิน ราคาตลาด มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับเจ้าของบ้านบ้างตามสมควร ที่สำคัญรู้ขั้นตอนในการทำธุรกรรมตั้งแต่การทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอน เป็นต้น

– ขายอย่างตรงไปตรงมา หากราคาที่เจ้าของบ้านต้องการสูงเกินไปจากความเป็นจริง อาจให้คำแนะนำถึงราคาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่ราคาขายที่เจ้าของบ้านต้องการมีราคาที่ต่ำกว่าหลังอื่นๆ ในละแวกเดียวกัน นายหน้าไม่ควรพยายามที่จะขายในราคาที่สูงกว่าเพื่อหวังส่วนต่าง จนทำให้ไม่สามารถขายบ้านได้

– บริการอื่นๆ อาจมีบริการพิเศษนอกเหนือจากการทำหน้าที่ขายและติดต่อผู้ซื้อ เช่น รับฝากกุญแจบ้าน และทำหน้าที่เปิดบ้านให้กับผู้ซื้อได้ชมบ้าน แทนเจ้าของบ้าน เป็นต้น

– ทำการขายให้เต็มความสามารถ เมื่อเจ้าของบ้านให้ความไว้วางใจนำบ้านมาฝากขายแล้ว นายหน้า (Home Broker) ควรทำหน้าที่ในการขายให้ดีที่สุด เริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของบ้าน การลงประกาศขายผ่านช่องทางต่างๆ และให้ข้อมูลกับผู้ซื้ออย่างชัดเจน ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้ออย่างดีที่สุด

– รู้รอบด้านติดต่อคล่องแคล่ว ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การขายบรรลุเป้าหมายได้ Broker จะต้องมีทั้งความชำนาญและช่ำชองในการติดต่อกับฝ่ายต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือกรมที่ดิน เป็นต้น เพื่อข้อมูลหรือสอบถามสิ่งต่างๆ

สิ่งที่แนะนำไปนี้ไม่เพียงสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะทำอาชีพนายหน้าขายบ้านเท่านั้น แต่เจ้าของบ้านที่กำลังจะฝากบ้านกับนายหน้าก็สามารถศึกษาไว้เป็นข้อมูลได้ เพื่อดูว่านายหน้าที่คุณกำลังจะฝากบ้านให้ขายนั้นมีความเป็นมืออาชีพแค่ไหน ควรจะฝากขายบ้านไว้กับนายหน้าคนนั้นดีหรือไม่

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ต้องรู้และแม่นยำ

อีกสิ่งที่นายหน้า (Home Broker) ต้องเจออยู่ตลอดเวลาคือคำถามทั้งจากผู้ฝากขายละผู้ซื้อในเรื่องของ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมขายบ้านมีอะไรบ้างไปดูกัน

ฝั่งผู้ขาย…

– ค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของราคาประเมินหรือราคาขาย แล้วแต่ราคาใดสูงกว่า (แต่อาจไม่เสมอไปสำนักงานที่ดินบางแห่งอาจยึดจากราคาประเมินเป็นหลัก)
– ค่าอากร 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน ถ้าราคาขายต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินในการคำนวณ
– ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาขาย  (หากมีชื่อในทะเบียนเกิน 1 ปี หรือถือครองเกิน 5 ปี ไม่ต้องเสียในส่วนนี้)
– ค่าภาษีเงินได้ (ภงด.) มีสูตรในการคำนวณ จำนวนที่แน่นอนต้องให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินเป็นผู้คิดให้

ฝั่งผู้ซื้อ…

– ค่าจดจำนอง 1% ของมูลค่าที่จำนอง กรณีที่ผู้ซื้อจดจำนองกับธนาคาร

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ขาย บางกรณีผู้ขายอาจไม่ต้องจ่ายทั้งหมด หรือไม่ต้องจ่ายเลย ขึ้นอยู่กับการต่อรองหรือเจรจาซื้อขาย

 

ติดตามข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/taamkin

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *