Category: เครื่องมือทำกิน

1

Toyota Hilux Revo 2.7 Standard Cab ติด NGV

ถือว่าเป็นเครื่องมือทำกินชิ้นสำคัญของหลายๆ ธุรกิจและหลายๆ คนสำหรับรถกระบะตอนเดียวหรือกระบะ Stand Cab รถกระบะรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เมื่อไม่นานมานี้คือ Toyota Hilux Revo ใครที่กำลังสนใจกระบะรุ่นนี้เพื่อมาใช้ในธุรกิจหรือประกอบอาชีพ ผมมีแง่มุมที่น่าสนใจมาบอกกัน