ตลาดนัด โชห่วย ครั้งที่ 7

เริ่มแล้วงานมหกรรมสำหรับพ่อค้าแม่ขายร้านค้าชุมชนหรือ ‘โชห่วย’ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองทองธานี ใครสนใจข้อมูลการค้าขายดีๆ ไม่ควรพลาด

งานตลาดนัด โชห่วย จัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งที่ 7 แล้ว ผู้ที่จัดงานก็คือสยามแม็คโครซึ่งได้ให้สมยาตัวเองว่าเป็นมิตรแท้สำหรับชาวโชห่วย มีวัตถประสงค์เพื่อให้พ่อค้าแม่ขายชาวโชห่วยได้พบปะและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการค้าขายที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะได้เรื่องของการก้าวทันเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับการค้าขายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตลาดนัด โชห่วย ครั้งที่ 7 นี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคมนี้ ที่อาคาร 2-3 อิมแพคเมืองทองธานี ภายในงานนอกจากจะมีการออกร้านของสินค้าต่างๆ แล้ว ยังมีการจัดให้มีการให้ข้อมูลกับพ่อค้าแม่ค้าจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการสัมนาภายใต้หัวข้อที่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อการค้าขาย โชห่วย ทั้งสิ้น

โชห่วย 2 โชห่วย 3

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *